Kongenshus Efterskole
Viden om verden
og dig.

Europarejsen

På linjefaget Europarejsen beskæftiger vi os med dannelsesrejser til udvalgte europæiske lande. Eleverne skal sammen med underviseren planlægge og gennemføre en rejse til et udvalgt europæisk land, hvor de skal opholde sig i ca. 5-8 dage (antallet af dage er endnu ikke helt på plads), hvor de også skal stifte bekendtskab med landets skolesystem. Vi vil derfor lære lidt af sproget, hvis det ikke er et af de traditionelle sprog; engelsk, tysk eller fransk, for at kunne forstå et menukort eller en rejseplan.

Turen bruges også som led i researchen til den fælles studietur for hele skolen. Det bliver således i høj grad eleverne på Europarejsen, der agerer rejseguider på studieturen. For skoleåret 2016/17 har vi valgt en kombination af Tyskland og Polen. I uge 44 kørte Europarejsenholdet derfor til Kraków med stop i Berlin på vej ud. Deres erfaringer vil så blive brugt i den endelige planlægning af den fælles studietur i start april før påske.

På linjefaget Europarejsen lærer vi om kulturforskelle, befolkningsstruktur, industri og livsbetingelser, som befolkningen i det aktuelle land er genstand for. Vi sætter os også ind i madkultur og madtraditioner. Hvis landet er medlem af EU, vil vi også se på, hvilke fordele og eventuelt ulemper medlemskabet har, eller hvilke konsekvenser det har at stå udenfor EU.

Der er rigtig meget at tage fat i, undersøge og fordybe sig i. Det vil kræve engagement og motivation fra eleverne. Så man skal være klar på at kaste sig over en masse læsestof. Den nyfundne viden skal formidles ud til resten af skolen, så der er også en journalistisk vinkel i linjefaget. Europarejsen åbner de internationale døre for dig og giver dig viden om verden.

Er du rejselysten, vil du udvide din horisont, og måske drømmer du om et job uden for Danmarks grænser? Så er Europarejsen linjen for dig!

Europarejsen

Kongenshus Efterskole på studietur

"Kast dig ud i det! Det bliver dit bedste år, hvis du giver det en chance."
- Kristian -

Besøgsaftener
Kom og oplev skolen og få en rundvisning til næste besøgsaften.

Tilmeld