Kongenshus Efterskole             Nærvær og samvær gi'r selvværd.

Ledelse

Johan Vethe

Mail

Tlf. 5077 2000

Konstitueret
forstander

Administrativ leder

Læs mere

Henriette Mønsted

Mail

Tlf. 5077 2001

Viceforstander

Pædagogisk leder

Læs mere

Heidi Rajah Madsen

Mail

Afdelingsleder
(på barsel)

Teknisk-administrativt Personale

Karina Pallesen

Mail

Sekretær & Sygemor

Tina Filbert Sørensen

Mail

Tlf. 5077 2004

Køkkenleder

Praktisk arbejde

Kost og hygiejne

Læs mere

Anette Jessen

Mail

Køkkenassistent

Lars Sørensen

Mail

Tlf. 5077 2003

Pedel

Outdoor

Træværksted

Praktisk arbejde

Bor i Karup.

Per Nielsen

Mail

Pedelmedhjælper

Bor i Sdr. Resen.

Maibritt Ha Ji Kindberg

Mail

Kommunikations-
medarbejder

Læs mere

Undervisere

Cathrine B. Clausen

Mail

Idræt

Vagtlærer

Læs mere

Helene Schmidt

Mail

Dansk

Fysik/kemi

Matematik

Læs mere

 

Lisbeth Abrahamsen

Mail

Tlf. 5077 2005

Uddannelsesvejleder

Fransk, Tysk

Læs mere

 

Lise Munk

Mail

Engelsk

Geografi

Historie

Matematik

Religion

Samfundsfag

Læs mere

Markus Lassen

Mail

Musik (linjefag
og valgfag)

Sangtime

Læs mere

Peter Fuglsang

Mail

(på orlov)

Biologi & Geografi

Idræt

Kulturfag

Outdoor

Læs mere

Ruben Eis

Boksning

Fitness

Idræt

Læs mere

Thomas Stjernaas

Mail

Vagtlærer

Lektiehjælp

Læs mere