Kongenshus Efterskole             Nærvær og samvær gi'r selvværd.

Det lovpligtige

 

På denne side finder du links til alle de lovpligtige oplysninger, som en efterskole skal have på sin hjemmeside. En del af oplysningerne findes andetsteds på hjemmesiden, så linket sender dig blot hen på det rette sted på hjemmesiden. Alle links åbner en ny fane.

Skolens vedtægter

Skolens værdigrundlag

Seneste selvevaluering

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsevaluering og handleplan

Indholdsplan for skoleåret 2016/2017: Under udarbejdelse

Skolens årsplan: Årsplanen for 2016/2017 er under udarbejdelse

Skolen har 10. klasse.

Skolens 9. klasse er ikke prøvefri.

Skoleskema: Skemaet for 2016/2017, hvor alle klassers lektioner kan ses, er under udarbejdelse. Den enkelte elev kan via SkolePlan få adgang til sit eget individuelle skema.

Diverse statistikker
Oplysninger om karaktergennemsnit på Undervisningsministeriets statistikside, vælg skoleår og årgang øverst på siden.
Overgang til ungdomsuddannelserne

Seneste kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen.

"Kast dig ud i det! Det bliver dit bedste år, hvis du giver det en chance."
- Kristian -

Besøgsaftener
Kom og oplev skolen og få en rundvisning til næste besøgsaften.

Tilmeld