Kongenshus Efterskole             Nærvær og samvær gi'r selvværd.

Hvad koster det?

pris

Den letteste måde at finde din egenbetaling er at gå ind på efterskole.dk og vælge Kongenshus Efterskole samt det ønskede skoleår. Læg mærke til, at betalingen dækker alle skoleudgifter vedrørende opholdet (så som almindeligt materialeforbrug, elektronisk ordbog, studietur til udlandet, ekskursioner m.m.).

Kongenshus efterskole på studietur (inkl. i pris)

Skolepenge

Ugeprisen for skoleåret 2016/2017 er 2.240 kr. i 42 uger.

Indmeldelsesgebyr er 2.000 kr., der opkræves ved tilmelding, og som bl.a. dækker skoledragt og administration.

Samlet pris for skoleåret 2016/2017: 96.080 kr.

For skoleåret 2017/2018 bliver ugeprisen 2.340 kr. Prisen er hævet en smule grundet forøget aktivitet. Der skal betales for 42 uger. Dette er dog med forbehold for ændring i tilskud fra Finansloven.

Nøgledepositum på 1.000 kr. opkræves ved skoleårets start og tilbagebetales ved skoleårets slutning, såfremt eleven afleverer sin nøgle ubeskadiget. Depositummet kan også anvendes til dækning af andre skader, som eleven måtte være (med)ansvarlig for.

Egenbetalingen opkræves i 12 rater. Den 1. april plus den 1. maj før skolestart betales 2.500 kr. – altså 5.000 kr. i alt. Resten af egenbetalingen opkræves i 10 lige store rater: første gang 1. august (ved skolestart) og sidste betaling 1. maj.

Statsstøtte

Statsstøtten afhænger af husstandens indkomst i indkomståret to år før skolestart, samt hvor mange hjemmeboende søskende eleven har, som er under 18 år ved skolestart.

Individuel supplerende elevstøtte

Tekst under udarbejdelse.

"Kast dig ud i det! Det bliver dit bedste år, hvis du giver det en chance."
- Kristian -

Besøgsaftener
Kom og oplev skolen og få en rundvisning til næste besøgsaften.

Tilmeld